Добредојдовте на нашата веб-страница.

Телекомуникации

Телеком индустријата бара многу широк спектар на ПХБ, уреди за возење во стабилни канцелариски средини до екстремни временски услови и температурни услови на отворено. Телеком секторот се состои од копнени жичени комуникациски системи, безжични системи, системи за масовно складирање, дигитални и аналогни радиодифузни системи, системи за кули телефони и системи за мобилна комуникација.

Pandawill обезбедува плочки за печатени кола што обезбедуваат широк спектар на материјали, бакарни тежини, нивоа на Dk и топлински својства за постојано менувачкиот пазар на телеком.

Следното претставува неколку телеком апликации кои користат табла за печатени кола.

• Системи за префрлување преку телефон

• Интернет системи за зајакнување на сигналот

• Електроника за пренос на ќелии и кула

• Технологија на безжичен индустриски и комерцијален телефон

• Рутери и сервери со голема брзина

• Сателитска технологија

• Технологија на вселенски комуникации

• Системи за воени комуникации

• Видео соработка

• Технологија за безбедност на информации

• PBX системи

• Глас преку Интернет протокол