Добредојдовте на нашата веб-страница.

Индустриска контрола

Постојат неколку типови на системи за контрола што се користат во индустриското производство, вклучувајќи системи за надзорна контрола и стекнување податоци (SCADA), дистрибуирани системи за контрола (DCS) и други помали конфигурации на контролниот систем, како што се програмибилни логички контролери (PLC) кои често се наоѓаат во индустриските сектори и критични инфраструктури.

ICS обично се користат во индустрии како што се електрична енергија, вода, нафта, гас и податоци. Врз основа на добиените податоци од далечните станици, автоматските или надзорните команди управувани од операторот може да се пренесат на уредите за управување со далечинските станици, кои честопати се нарекуваат теренски уреди. Теренските уреди контролираат локални операции како што се отворање и затворање на вентили и прекинувачи, собирање податоци од сензорски системи и следење на локалната средина за алармни услови.