Добредојдовте на нашата веб-страница.

Профилирање на удар

Постојат многу начини да се намали цената и времето за производство на персоналните плочки со голем волумен и ова е секогаш целта на Пандавил.  

Еден процес што историски создаде тесно грло во производството на ПХБ со кружни или сложени контурни кола е релативно бавната фаза на рутирање. Честопати, комбинацијата на бодување и рутирање може да биде многу ефикасен начин за намалување на времето на процесот на машината за рутирање и затоа да се намалат трошоците.

Удирањето привлекува големо почетно полнење за обработка во споредба со конвенционалното производство, но обратно, цената на произведената плоча и панел ќе биде пропорционално поевтина врз основа на намалувањето на времето потребно за процесирање во механичката фаза.

За големи волуменски побарувања, намалувањето на трошоците на плочката може многу брзо да го оправда полнењето на алатот.